Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τη PaperPos. Σε όλο τον ιστότοπο, οι όροι “η Εταιρεία”, “εμείς”, “μας” αναφέρονται στην PaperPos. Η PaperPos προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό τον όρο της αποδοχής όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και ανακοινώσεων που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και/ή αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμφωνείτε να υποχρεούστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμοι μέσω συνδέσμων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, εμπόρους και/ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να υποχρεούστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε καμία υπηρεσία μας.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στον τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης αναρτώντας ενημερώσεις και/ή αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

1. Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας που με τη συγκατάθεσή του διαμοιράζεται τα προσωπικά του στοιχεία καθώς πρόθεσή μας είναι να μη συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες αυτού του ιστότοπου που πιθανόν παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στην περιοχή σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε οποιουσδήποτε ιούς ή κακόβουλο κώδικα.

Η παραβίαση ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα οδηγήσει στην άμεση τερματισμό των υπηρεσιών σας.

2. Γενικές Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, εμπορεύεστε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστοτόπου μας ή μέρος της υπηρεσίας μας, χρήσης της υπηρεσίας ή πρόσβασης στην υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για την εξυπηρέτηση σας και δεν περιορίζουν ή δεσμεύουν διαφορετικά αυτούς τους Όρους.

3. Ακρίβεια και επικαιρότητα των πληροφοριών

Δεν φέρουμε ευθύνη αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό ή να το χρησιμοποιείτε ως τον μοναδικό λόγο για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεστε βασικές, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών.

Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι ευθύνη σας να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

4. Τροποποιήσεις στην υπηρεσία και τιμές

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία μας (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι σας ή έναντι τρίτων για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

5. Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε απευθείας σύνδεση μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εμφανίσουμε τα προϊόντα μας με τον πιο ακριβή τρόπο δυνατό στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων και των εικόνων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Έχουμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε άνθρωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία.

Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολογίων προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Κάθε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράζετε ή λαμβάνετε από εμάς θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας ή ότι οποιοδήποτε σφάλμα στην υπηρεσία θα διορθωθεί.

6. Ακρίβεια της χρέωσης και πληροφορίες λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείτε σε εμάς. Μπορούμε, κατά τη δική μας αποκλειστική ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά επιχείρηση ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που τοποθετούνται από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Στην περίπτωση που κάνουμε αλλαγή ή ακυρώνουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε εσάς επικοινωνώντας μέσω email και/ή διεύθυνσης χρέωσης/αριθμού τηλεφώνου που παρέχατε κατά την ώρα της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά τη δική μας εκτίμηση, φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί από αντιπροσώπους, αντιπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, ώστε να μπορούμε να να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

7. Σχόλια χρηστών και άλλες υποβολές

Εάν, κατόπιν αιτήσεώς μας, αποστέλλετε συγκεκριμένες υποβολές (π.χ. συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς αίτηση από εμάς, αποστέλλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε online, μέσω email, μέσω αλληλογραφίας, είτε με άλλο τρόπο (συλλογικά, “σχόλια”), συμφωνείτε ότι εμείς μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κατά οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια που μας προωθείτε. Δεν υποχρεούμαστε (1) να διατηρούμε οποιονδήποτε σχόλιο εμπιστευτικό, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να καταργούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατ’ ευθείαν δικαίως ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, ακατάλληλο ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν το δικαίωμα κανενός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου δικαιώματος που ανήκει σε τρίτους. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλο παράνομο, επιθετικό ή ακατάλληλο υλικό, ή θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο κώδικα που μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο τη λειτουργία της υπηρεσίας μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψευδές διεύθυνση email, να προσποιείστε κάποιον άλλον ή να μας παραπλανάτε ή τρίτους όσον αφορά την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σχόλια και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σχόλια που δημοσιεύετε εσείς ή τρίτοι.

8. Προσωπικές πληροφορίες

Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

9. Σφάλματα, ανακρίβειες και ελλείψεις

Περιστασιακά, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο ή στην υπηρεσία μας που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή ελλείψεις που μπορεί να αναφέρονται σε περιγραφές προϊόντων, τιμολογήσεις, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε σφάλματα, ανακρίβειες ή ελλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες αν οι πληροφορίες στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών για τις τιμές, εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που ισχύει στην υπηρεσία μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν πρέπει να ληφθεί ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στην υπηρεσία μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

10. Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους περιορισμούς που ορίζονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να ζητήσετε από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικούς κανονισμούς, (δ) για να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, (ε) για να παρενοχλήσετε, να κακομεταχειριστείτε, να προσβάλετε, να βλάψετε, να συκοφαντήσετε, να απειλήσετε, να δυσφημήσετε, να εκφράσετε εχθρότητα, να επιτεθείτε ή να διακρίνετε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας ή αναπηρίας, (ζ) για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (η) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κακόβουλους κώδικες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά οποιουδήποτε τρόπου που θα επηρεάσει τη λειτουργία ή τη λειτουργία της υπηρεσίας μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του διαδικτύου, (θ) για τη συλλογή ή την παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων, (ι) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική απάτη, (ι) για οποιονδήποτε ανήθικο σκοπό ή (κ) για να επηρεάσετε ή να παρακάμψετε τα μέτρα ασφαλείας της υπηρεσίας μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση σας της υπηρεσίας μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για την παραβίαση οποιωνδήποτε απαγορεύσεων.

11. Αποποίηση εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε, αναπαριστούμε ή εγγυούμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα.

Δεν εγγυούμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι, κατά διαστήματα, ενδέχεται να αφαιρέσουμε την υπηρεσία μας για αόριστα χρονικά διαστήματα ή να την ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των προϊόντων ή της υπηρεσία μας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Εταιρείας παρέχονται (εκτός αν αναφέρεται ρητά από εμάς) “ως έχουν” και “όπως είναι διαθέσιμα” για χρήση, χωρίς εγγυήσεις ή όρους οποιασδήποτε φύσης.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιεσδήποτε άλλες απευθείας, έμμεσες, τυχαίες, ποινικές, ειδικές ή παρακείμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απωλειών κερδών, απωλειών εσόδων, απωλειών εξοικονομήσεων, απώλειας δεδομένων, αντικατάστασης κόστους ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημιές, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε προϊόν προμηθεύτηκε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιαδήποτε τρόπο με τη χρήση των υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, οποιεσδήποτε ατέλειες ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο (ή προϊόν) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή διατίθεται διαφορετικά μέσω των υπηρεσιών μας, ακόμη και αν έχει υπάρξει ενημέρωση για τη δυνατότητά τους. Διότι ορισμένα κράτη ή δικαστικές δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για συνεπόμενες ή παρακείμενες ζημιές, σε τέτοιες περιπτώσεις ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο που επιτρέπεται από το νόμο.

12. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από κάθε αξίωση ή αίτηση την PaperPos, καθώς και τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, συγγενικές, συνεργάτιδες, εταίρους και υπαλλήλους, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε αξίωση ή αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων, που υποβάλλεται από τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτει από την παραβίασή σας αυτών των Όρων Χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς ή την παραβίασή σας του νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

13. Διαχωρισιμότητα

Σε περίπτωση που κριθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελέσιμη, αυτή η διάταξη θα ισχύει παρ’ όλα αυτά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, και το μη εκτελέσιμο τμήμα θα θεωρηθεί ως αποσπασμένο από αυτούς τους Όρους Χρήσης, με την απόφαση αυτή να μην επηρεάζει την ισχύ και την εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

14. Τερματισμός συμφωνίας

Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία τερματισμού θα επιβιώνουν από τη λήξη αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν εκτός και εάν τερματιστούν από εσάς ή από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Εάν κατά την αποκλειστική μας κρίση δεν συμμορφωθείτε, ή υποψιαστούμε ότι δεν συμμορφώνεστε, με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας τερματισμού. Επίσης, μπορούμε ανάλογα να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας (ή σε μέρος αυτών).

15. Ολική συμφωνία

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα αποτελέσει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι οποιοιδήποτε κανονισμοί ή λειτουργικοί κανόνες που δημοσιεύουμε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σχετικά με τις υπηρεσίες μας αποτελούν την ολόκληρη συμφωνία και κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση σας των υπηρεσιών μας, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, ανάμεσά σας και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των προηγούμενων εκδοχών των Όρων Χρήσης).

Οποιεσδήποτε ασάφειες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται κατά βάρος του συντάσσοντος μέρους.

16. Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι οποιοιδήποτε ξεχωριστοί συμφωνημένοι κανόνες με τους οποίους παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

17. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης με τη δημοσίευση ενημερώσεων και αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας ή στις υπηρεσίες μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

18. Στοιχεία επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης πρέπει να αποστέλλονται σε μας στο info@paperpos.gr

Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας είναι οι εξής:
ΑΡΑΠΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 49, Αλεξάνδρεια, 59300, Ελλάδα
+30 2333 053 100
info@paperpos.gr
ΑΦΜ: EL149737313